کرونا
Published March 8, 2020
|
19 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  فصل چهارم /  قسمت ششم

  داستان یک ویروس و بحرانی بین‌المللی

   منابع مفید:
  سازمان بهداشت جهانی
  مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا

  موسیقی متن قسمت

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00