فقط دو درجه مانده
Published July 25, 2018
|
0 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  انسان‌ها در حال نابودی کره زمین هستند و فقط دو درجه مانده تا این اتفاق بیفته!

  پرونده‌ای برای تغییرات اقلیمی، خطرات، علت‌ها و راه‌های پیشگری از آن.

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00