دانشمند و سیاه‌چاله‌اش
Published April 25, 2018
|
0 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  داستان شرط‌بندی بزرگ دو فیزیکدان معاصر و همه چیزهایی که میخواستید (و نمیخواستید) درباره سیاه‌چاله‌ها بدانید!

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00