روان‌آزار درون
Published April 9, 2018
|
0 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  آیا درون همه ما یک قاتل زنجیره‌ای نهفته است ؟
  در این قسمت ما سفر خواهیم داشت به دنیای روان‌آزار ها، ذهن و ژنتیک قاتلین زنجیره‌ای و دیگر موجودات خطرناکی که در کنار ما زندگی می‌کنند.

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00