فصل سوم :‌تیزر
Published April 7, 2018
|
0 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  🚀 سیاره بعدی نزدیک است …

  🌍 از نورون های مغز تا جهان‌های موازی، یکبار دیگه در این ماجراجویی علمی با ما همسفر بشوید!

  🗓 قسمت اول: ۱۹ فروردین

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00