نیروهای بنیادی – قسمت اول – جاذبه
Published February 1, 2018
|
0 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  چرا اجسام به زمین می‌افتند ؟
  این پرسش،‌که یکی از مهم‌ترین سوال‌های علمی تاریخ بوده مقدمه‌ای بر داستان چندهزار ساله جاذبه هستش.
  داستان جاذبه داستانی طولانیه  که از انسان های اولیه شروع میشه، به یونان باستان میره و تا انتهای منظومه شمسی ادامه پیدا میکنه. سوالی که جوابش منجر به درک ما از جهان فیزیکی و چیرگی ما بر اون میشه.

   

  سوالی که بخش اول از مجموعه نیروهای بنیادی مارو تشکیل میده.

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00