Genome – Part 2
Published October 31, 2016
|
0 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  دی ان ای، این مولکول هیجان انگیز و عجیب، نقشه ساخت همه ماست. نقشه‌ای که در تمام سلول های تمام موجودات قرار گرفته و با خونده شدنش پروتئین های اجزای مختلف ساخته میشن و درنهایت کلیت یک انسان رو تشکیل می‌دهند.

  اما این مولکول DNA به چه شکلی درون سلول های ما نهفته هستش ؟‌

  کروموزوم ها و کروماتین‌ها چی هستن و فرقشون چیه ؟

  و مهم‌تر از اون همه، DNA پدر و مادر چه نقشی در شکل‌گیری DNA فرزند خودشون دارن ؟

  و مسئله وراثت چگونه در انسان‌ها عمل می‌کنه ؟

  ما در این قسمت به بررسی انتقال ویژگی ها از پدر و مادر به فرزند و مشکلاتی که در این فرایند ممکنه پیش بیاد صحبت می‌کنیم …

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00