Sıfırın Dünyası - Türkçe Podcast
Sıfırın Dünyası - Türkçe Podcast
Sıfır
Sıfır'ın oradan oraya atlayarak gerçekleşen, kıymetli fakat değersiz konuşmaları. sifirindunyasi@gmail.com
Sıfır'ın Dünyası - 16 - Türkçe Podcast DLT Yada Taşı
Ruslar hangi Rus Ortodoks Katedrali'ni havaya uçurdu? Eski Türkler atlarının kuyruğunu neden örerdi? Ve biraz da büyülü bir konu: Yada Taşı neyin nesidir? Size gelişi kaç, bize en son kaça olur?
Jan 21, 2019
1 hr 2 min
Sıfır'ın Dünyası - 15 - Türkçe Podcast DLT Yağmuru
Diş kamaştırıcı bir bölüm! Türk beyleri insanları hangi usullerle kınardı? Bednam sözcük bayan nasıl ortaya çıktı? Üstüne de tatlı olarak küçük bir dilim Kutsal Roma İmparatorluğu, hem de tereyağlı!
Sep 9, 2018
1 hr
Sıfır'ın Dünyası - 14 - Beklenmedik Bölüm
Alkol zamları üstüne eleştirel bir terennümden Tayvan'a yolculuk! Madem konu adalara geldi, tarihimizin en anlaşılamamış konularından birine de uğramaz mıyız: "Kıbrıs'ı nasıl kaybettik?"
Jul 9, 2018
1 hr 12 min
Sıfır'ın Dünyası - 13 - Türkçe Podcast Anne Valide Mader?
Anne! Anneciğim! Bana neler öğ'rettiniz! Anne sözcüğü ve eş anlamlı kelimeler üzerinden Umay Ana'ya uzanan bir yolculuk. Bebek dili, akılsız atlar ve bir dirhem Haçlı Seferleri de muhteviyattır.
Apr 6, 2018
1 hr 7 min
Sıfır'ın Dünyası - 12 - Türkçe Podcast DLT Pudingi
Düşmanlar geliyor! Karmakarışık puding: Farsça ve İsveççe'nin aynı dil ailesi içerisinde yer alması, asil mi asil idamlar, kime ait oldukları karıştırılmış birtakım kılıçlar! (Size mi ait yoksa Demokles'e mi?)
Feb 16, 2018
1 hr 4 min
Sıfır'ın Dünyası - 11 - Türkçe Podcast 2018 Kahvaltısı
Gayfeden önce gayfeden sonra! Türkler kahve ile tanışmadan önce kahverengiye ne derlerdi? Dahası kahve kültüründen önce Türkler kahvaltıya ne derlerdi? Biraz kahvaltı biraz da kahve tarihi içerir!
Jan 20, 2018
1 hr 1 min
Sıfır'ın Dünyası - 10 - Türkçe Podcast DLT'siz Olmaz
Her absürt şey aynı zamanda saçma mıdır? Kavga etmeden barış olmaz mı? Oğuz Türkleri hangi sözcükten nefret ederlerdi? Ve malını gereksiz esirgemek; nam-ı diğer fare ve atari sorunsalı!
Dec 6, 2017
51 min
Sıfır'ın Dünyası - 09 - Türkçe Podcast DLT'yi Yakalamak
DLT bizi ışınla! Saçsız olmanın seksüel temelde utanç duygusu taşımamakla ilgisi olabilir mi? Peki kalmak ihtimal ki "terk etmek" midir? Tüfek mertliği bozdu da tüftüf çok mu masum? Biraz da terlik!
Oct 21, 2017
1 hr 9 min
Sıfır'ın Dünyası - 08 - Türkçe Podcast DLT'de Cevelan
"Tigin" köle anlamına gelirken nasıl oldu da prens manasını sırtlandı? Peki ya görümcelerin fal bakmayla ilgisi neydi? (Almanlar'ın patlıcan sevgisi ve Halk Latincesi üzerine mırıldanmalar da içerir!)
Sep 23, 2017
1 hr 8 min
Sıfır'ın Dünyası - 07 - Türkçe Podcast DLT'yi Arşınlamak
DLT'nin göğsünden dallanan o yolları arşınlamak! Oğuz Türkleri neden beylerine sen diye hitap ederlerdi? Saçları meşhur olan Türk boyu hangisiydi? Mars gezegeni, kumul ve erişteleri de içeren bir yolculuk!
Sep 11, 2017
1 hr 9 min
Load more