Radio Darbast پادکست رادیو دربست با اجرای سعید خرسندی
Radio Darbast پادکست رادیو دربست با اجرای سعید خرسندی
Radio Darbast
اپیزود هفتم ، دختری به نام تروا
44 minutes Posted Apr 14, 2020 at 10:42 am.
0:00
44:11
Download MP3
Show notes

داستان اپیزود هفتم پادکست رادیو دربست ، با موضوعی معماگونه به جنبه های زندگی دختری به نام تروا میپردازه، شنیدن این اپیزود را از دست ندهید