Radio Darbast پادکست رادیو دربست با اجرای سعید خرسندی
Radio Darbast پادکست رادیو دربست با اجرای سعید خرسندی
Radio Darbast
اپیزود پنجم رادیو دربست ، قایق سرگردان
29 minutes Posted Mar 17, 2020 at 10:32 am.
0:00
29:00
Download MP3
Show notes
اپیزود پنجم رادیو دربست به مستندی  از ۳ نوجوان میپردازد  که در یک اتفاق عجیب به 
 مدت ۵۱ روز بدون آب و غذا با قایقی  در وسط آبهای اقیانوس آرام سرگردان میشوند