Mekong MMO - Kênh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho anh em MMO Việt Nam
Mekong MMO - Kênh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho anh em MMO Việt Nam
Mekong MMO
Kênh Podcast của team MekongMMO, nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm trên lĩnh vực MMO, giúp cho anh em MMO Việt Nam kiếm được nhiều nhiều hơn nữa...
Bài 9 - Phần 2 - Chiến lược và cách chạy Amazon PPC ADS đỉnh cao - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu
Bài 9 - Phần 2 - Chiến lược và cách chạy Amazon PPC ADS đỉnh cao - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu Nguồn: AMZ VIET NAM (https://link.mmomekong.com/ezh0m) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/mekongmmo/message
Aug 29, 2021
17 min
Bài 9 - Phần 1 - Chiến lược và cách chạy Amazon PPC ADS đỉnh cao - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu
Bài 9 - Phần 1 - Chiến lược và cách chạy Amazon PPC ADS đỉnh cao - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu Nguồn: AMZ VIET NAM (https://link.mmomekong.com/r9w4k) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/mekongmmo/message
Aug 28, 2021
29 min
Bài 8 - Phần 2 - Chiến lược launching sản phẩm thành công trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu
Bài 8 - Phần 2 -  Chiến lược launching sản phẩm thành công trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu Nguồn: AMZ VIET NAM (https://link.mmomekong.com/zsi2p) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/mekongmmo/message
Aug 27, 2021
12 min
Bài 8 - Phần 1 - Chiến lược launching sản phẩm thành công trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu
Bài 8 - Phần 1 -  Chiến lược launching sản phẩm thành công trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu Nguồn: AMZ VIET NAM (https://link.mmomekong.com/w240t) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/mekongmmo/message
Aug 26, 2021
33 min
Bài 7 - Các bước chuẩn bị cho prelauching sản phẩm trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu
Bài 7 - Các bước chuẩn bị cho prelauching sản phẩm trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu Nguồn: AMZ VIET NAM (https://link.mmomekong.com/vcfbu) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/mekongmmo/message
Aug 25, 2021
27 min
Bài 6 - In barcode và shipping label và chiến lược shipping by air và by sea sang kho Amazon FBA - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu
Bài 6 - In barcode và shipping label và chiến lược shipping by air và by sea sang kho Amazon FBA - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu Nguồn: AMZ VIET NAM (https://link.mmomekong.com/4rcxl) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/mekongmmo/message
Aug 24, 2021
18 min
Bài 5 - Phần 2 - Cách viết 1 listing sản phẩm hoàn hảo trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu
Bài 5 - Phần 2 - Cách viết 1 listing sản phẩm hoàn hảo trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu Nguồn: AMZ VIET NAM (https://link.mmomekong.com/mknm3) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/mekongmmo/message
Aug 23, 2021
18 min
Bài 5 - Phần 1 - Cách viết 1 listing sản phẩm hoàn hảo trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu
Bài 5 - Phần 1 - Cách viết 1 listing sản phẩm hoàn hảo trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu Nguồn: AMZ VIET NAM (https://link.mmomekong.com/21ivj) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/mekongmmo/message
Aug 22, 2021
32 min
Bài 4 - Làm việc với nhà cung cấp và order sản phẩm trên Alibaba để bán trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu
Bài 4 - Làm việc với nhà cung cấp và order sản phẩm trên Alibaba để bán trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu Nguồn: AMZ VIET NAM (https://link.mmomekong.com/li759) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/mekongmmo/message
Aug 21, 2021
33 min
Bài 3 - Phần 3 - Tư duy chọn ngách và sản phẩm để bán trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu
Bài 3 - Phần 3 - Tư duy chọn ngách và sản phẩm để bán trên Amazon - Bộ tài liệu bán hàng trên Amazon từ A - Z cho người mới bắt đầu Nguồn: AMZ VIET NAM (https://link.mmomekong.com/31p2c) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/mekongmmo/message
Aug 20, 2021
24 min
Load more