Fancast - فن کست
Fancast - فن کست
فن‌کست
از راه‌اندازی جامعه هنرمندان ایران تا تهیه کننده در هلند - امیرحسین عرفانی
3 hour 4 minutes Posted Dec 18, 2019 at 9:20 pm.
0:00
3:04:38
Download MP3
Show notes
در این قسمت با امیرحسین عرفانی، تهیه کننده در شرکت وبل گیمز، صحبت می‌کنیم. با او از فعالیت‌هایش در زمینه راه‌اندازی کامیونیتی‌های هنری در ایران، بازی‌سازی، کارهای هنری‌ و همچنین تجربه حضور در صنعت بازی‌سازی هلند گفتگو می‌کنیم.
گفتگو با امیرحسین فصیحی
Amirhossein Erfani
Producer at Webble Games