Đối "Chất"
Đối "Chất"
Harry Caul
Những câu nói bất hủ của thầy cô giáo
2 minutes Posted Jun 18, 2020 at 7:01 am.
0:00
2:11
Download MP3
Show notes
# Tổng hợp những câu nói bất hủ ai từng đi học cũng phải nghe.