Đối "Chất"
Đối "Chất"
Harry Caul
Tổng hợp những đoạn đối thoại "chất" hay còn gọi là đối chất.
Tán tỉnh chị Google
# Chuyện gì xảy ra khi tán tỉnh với chị Google? Có lãng mạn bằng phim Her không? Hay còn hơn thế?
Jun 18, 2020
2 min
Gọi điện cho bà
# Bé trai gọi điện cho bà siêu hài hước
Jun 18, 2020
2 min
Những câu nói bất hủ của thầy cô giáo
# Tổng hợp những câu nói bất hủ ai từng đi học cũng phải nghe.
Jun 18, 2020
2 min
Đối "Chất" Với CSGT
# Đối "chất" với CSGT thế này, bạn thấy sao?
Jun 17, 2020
1 min