หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
เต้ สามวัง
ส่งงาน รับงาน ซอฟแวร์ยังไงให้มีประโยชน์ไม่โดนเท เสี่ยงน้อยสุด
11 minutes Posted Jan 21, 2021 at 5:06 am.
0:00
11:17
Download MP3
Show notes
การนำ Concept MVP (Minimun Viable Product)ของ Startup มาใช้ในการรับงานในงวดงานที่ 2 ดีกว่าการตรวจรับงานจากรูปภาพยังไง เงินที่ลงไปจะไม่สูญเปล่าจริงหรือไม่ลองฟัง