หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
เต้ สามวัง
Big Data Strategy ถ้าไม่มีให้ดี อย่าเริ่มโคงการ Big Data ให้เสียเวลาดีกว่า
16 minutes Posted Dec 21, 2020 at 2:56 pm.
0:00
16:21
Download MP3
Show notes
กรอบการพัฒนาโปรเจคทุกอย่างมักจะคล้ายๆกัน แต่ก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว เมื่อเราจะเริ่มโปรเจคอะไร จึงต้องพิจารณาเลือกใช้ กลยุทและเครื่องมือให้ถูก แล้วในการเริ่มทำ Big Data ล่ะ! จะมี Step ยังไง ไปฟังกัน!