หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
เต้ สามวัง
คุณแน่ใจแค่ใหนว่าจะนำ Unstructured Data มาใช้ ทำ Big Data อย่าเลยเปลืองเงินเปล่าๆ
19 minutes Posted Oct 30, 2020 at 6:19 pm.
0:00
19:06
Download MP3
Show notes
Unstructured Data มีหลายแง่มุมมากมายถ้าไม่พูดกันให้มาก มัวแห่กันไปทำ Big Data อย่างมืดบอด เสียทั้งงบ หลงทั้งทาง อย่าผลีผลามทำเลย ฟัง! EP นี้ก่อน