หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
เต้ สามวัง
Tech Stack ยังไม่เข้าใจ ไปคุยกับลูกน้องจะงงเอาเปล่าๆ มาดูกันว่า ที่พูดกันว่าเหมือนสร้างเมืองมันยังไง
19 minutes Posted Oct 28, 2020 at 2:49 pm.
0:00
19:43
Download MP3
Show notes
การวางแผนเป็นองค์ Digital เต็มรูปแบบบางครั้งเราต้องสร้างเมืองจำลอง Digital ขึ้นมา ซึ่งพวกนี้มี Stack ที่มีหน้าที่ต่างกัน วันนี้เวลาน้อยมาดูถาพกว้างกันก่อน