หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
เต้ สามวัง
Scale แบบเห็นชัดๆจาก Mob เยาชนตุลาคม ปี 2563 เอามาศึกษาอะไรได้บ้าง
14 minutes Posted Oct 16, 2020 at 1:31 am.
0:00
14:57
Download MP3
Show notes
คนยุคนี้มี 3 อย่างที่เปลี่ยนไปจากคนยุคก่อน คือเรื่องของ decentralize scale และการวัดผลเป้าหมาย โดยการวัดผลเป้าหมายเปลี่ยนไปใช้อะไรที่ท้าทายและสูงกว่า เพื่อให้เป้าที่แท้จริงเป็นเรื่องขี้ผงไป ซึ่งเป็นวิธีของ OKR