หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
เต้ สามวัง
Scale ได้ดีไม่มี Lean ก็ได้ ออกแบบให้ธุรกิจรองรับ Scale ได้ก็ไม่ต้องทำ Lean อีกเลย
15 minutes Posted Oct 14, 2020 at 9:56 am.
0:00
15:52
Download MP3
Show notes
จะ Scale ได้ต้องเริ่มจากแนวคิดที่ท้าทาย คิดแบบคนมามือเปล่า พร้อมจะไปมือเปล่า หรือยิ่งใหญ่ขนาดใหนก็ได้ แต่ธุรกิจทุกวันนี้ชอบคิดแต่จะตัวเบา วันหน้างานสำหรับคนตัวหนักมาก็รับไม่เป็น