หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
หัวกะทิ BEYOND INFORMATION
เต้ สามวัง

Platform ไม่ใช่ของไว้พูดสนุกปาก ถ้าไม่เข้าใจ แล้วพูดไปจนรัดตัว ระวังจะพัง

17 minutes Posted Oct 12, 2020 at 1:17 am.
0:00
17:06
Download MP3
Show notes
Platform โดยความหมายที่แท้จริง มีทุกวงการณ์ เช่น Platform รถยนต์ Platform การก่อสร้าง Platform อาคารเช่า เพราะจริงๆมันคือการเตรียมพร้อมหลายๆสิ่งที่เป็น Common กัน เพื่อให้คนพัฒนาต่อยอดทำได้เร็ว และเป็นระเบียบมากขึ้น