פודקאסטרטגי
פודקאסטרטגי
INSS
פודקאסטרטגי מיוחד עם ראש המכון לרגל ראש השנה
26 minutes Posted Sep 5, 2021 at 5:58 am.
0:00
26:00
Download MP3
Show notes
ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, פרופ' מנואל טרכטנברג, מנתח את הנושאים שעמדו על סדר היום של המכון בשנה החולפת ואת האתגרים לתקופה הקרובה: מהם סימני התקווה וההזדמנויות החדשות עבור ישראל ומהם הסימנים המדאיגים שהתעוררו בשנה החולפת? כיצד המכון מתאים את עבודתו לאתגרים שעימם מתמודדת הממשלה החדשה בישראל ומהו ייעודו בהקשר זה? מה החשיבות של פיתוח "עוצמה רכה" ומה הלקחים ממבצע שומר החומות בהקשר זה? מה מלמדת אותנו הקורונה על החיים לצד המגפה ועל התמודדות עם הפרעות חיצוניות אחרות לשגרת החיים, כגון שינויי אקלים?