פודקאסטרטגי
פודקאסטרטגי
INSS
פודקאסטרטגי 126-מחאת גורג פלויד חוצות גבולות; אתגר הרש"פ בעת סיפוח; הנורמליזציה של היהדות בעולם הערב
55 minutes Posted Jun 18, 2020 at 10:47 am.
0:00
55:21
Download MP3
Show notes
מחאות ג'ורג' פלויד חוצות גבולות: הגזענות בארה"ב ובאירופה
ד"ר אלי קוק, ראש התוכנית ללימודים אמריקניים באוניברסיטת חיפה, ועדי קנטור מנתחים את המגמות העכשוויות בנושא הגזענות בארצות הברית ובאירופה, בדגש על גרמניה, בעקבות התפרצות המחאה האנטי-גזענית בימים האחרונים: מה מעורר ומלבה את הגזענות דווקא במדינות הדמוקרטיות הללו? מדוע המשטרה ממלאת תפקיד שלילי בהקשר זה? ומה מאפיין את ההתארגנויות שיצאו למחאה נגד גזענות בימים האחרונים?
חולשת הרשות הפלסטינית - אתגר בעת סיפוח
יוחנן צורף מנתח את האתגרים הניצבים בפני ישראל והפלסטינים לקראת מהלך הסיפוח הצפוי – ובמיוחד את חולשת הרשות הפלסטינית, המתבטאת, בין היתר, בהיענות נמוכה של הציבור לקריאות להפגין ולהתנגד למהלך. מדוע השסע הקיים בין ההנהגה הפלסטינית לציבור עשוי להקשות על ישראל את ההתמודדות עם המציאות בגדה המערבית לאחר סיפוח? כיצד חולשת הרשות מעיבה על ישראל גם בזירה האזורית ובזירה הבינ"ל? ומהם השיקולים שצריכה להפעיל ישראל, נוכח האתגרים המדיניים והביטחוניים הללו?
הנורמליזציה של היהדות בעולם הערבי
ד"ר יואל גוז'נסקי וד"ר אופיר וינטר מסבירים את גילויי הפתיחות והסובלנות של כמה מן המשטרים הערביים במדינות המפרץ הפרסי ושל מצרים, כלפי הדת היהודית והקהילות היהודיות המקומיות, בעת האחרונה. האם מדובר במגמה חדשה ומה מסביר את גילויי הסובלנות ליהודים, לצד המשך ביקורת נגד ישראל בעניין הפלסטיני? האם תופעת הנורמליזציה של היהדות עשויה לשפר את הלגיטימציה של ישראל בעולם הערבי? וכיצד מוטב לישראל לנהוג בתגובה לתהליך זה?