פודקאסטרטגי
פודקאסטרטגי
INSS
20 שנים לנסיגה מלבנון: מה השתנה בעימות בין ישראל לחיזבאללה? - אסף אוריון (מתוך פודקאסטרטגי 124)
25 minutes Posted Jun 4, 2020 at 9:38 am.
0:00
25:40
Download MP3
Show notes
אסף אוריון מנתח את התפתחות העימות בין ישראל לחיזבאללה בתקופה שחלפה מאז נסיגת צה"ל מלבנון, ובהשוואה לשנות המעורבות הישראלית במדינה: במה שונה העימות המתנהל כיום מדפוסי העימות שהתקיימו במשך שנות הנוכחות הישראלית בלבנון? מהם האירועים המרכזיים שעיצבו את כללי המשחק של העימות לאורך הגבול עם לבנון בשנים האחרונות ומהם האתגרים הביטחוניים העיקריים הגלומים בהתעצמותו הצבאית של חיזבאללה ובפעילותו בסמוך ל"קו הכחול"? וגם: מה תרומתם של כוחות שמירת השלום של האו"ם למאמץ הבינ"ל למנוע הסלמה בגבול הצפון?