פודקאסטרטגי
פודקאסטרטגי
INSS
ניהול משבר הקורונה בישראל - אודי דקל (מתוך פרק 111)
19 minutes Posted Mar 23, 2020 at 9:47 am.
0:00
19:29
Download MP3
Show notes
מנהל המכון אודי דקל מנתח את הממדים המערכתיים של ניהול המשבר בארץ מראשיתו, וכן את היעדים והחלופות שיש לבחון בהמשך הדרך: מה הייעוד וההיקף הנדרש של בדיקות נרחבות באוכלוסייה? כיצד יתאפשר למערכת הבריאות, במצבה הקיים, לעמוד בנטל? ומדוע חשוב שיהיה לאירוע הזה מנהל?