פודקאסטרטגי
פודקאסטרטגי
INSS
פרק 104 - האנטישמיות בת זמננו ותגובות בעולם הערבי ל"עסקת המאה" (פודקאסטרטגי)
39 minutes Posted Feb 13, 2020 at 6:27 am.
0:00
39:00
Download MP3
Show notes
תובנות מהכנס השנתי בנושא האנטישמיות בת זמננו
עדי קנטור מסכמת את התובנות המרכזיות מהמושב בכנס השנתי הבינלאומי ה-13 של המכון שעסק באנטישמיות בת זמננו: אילו עיוותים ניתן לזהות בשיח ההיסטורי העכשווי על השואה באירופה, כיצד קשורים העיוותים האלה לתופעות פוליטיות המתחוללות באירופה בשנים האחרונות ומה יעיל יותר למאבק באנטישמיות כתופעה פוליטית וחברתית: חקיקה או הוקעה פומבית?
התגובות בעולם הערבי לפרסום "עסקת המאה" של הנשיא טראמפ
אורית פרלוב סוקרת את התגובות לתוכנית השלום של נשיא ארצות הברית, בראי הרשתות החברתיות של העולם הערבי: מה ההבדלים העיקריים שניתן לזהות בין התגובות ברצועת עזה לתגובות בגדה המערבית? כיצד משפיע פרסום "עסקת המאה" על הוויכוח הפנימי בעולם הערבי בעניין נורמליזציה עם ישראל, בפרט, והיחס לישראל בכלל? האם אפשר לזהות ברשתות החברתיות סימנים להסלמה קרובה בשטחים?