מדברים אימפקט - פודקאסט על חשיבת אימפקט בג׳וינט ישראל
מדברים אימפקט - פודקאסט על חשיבת אימפקט בג׳וינט ישראל
ג׳וינט ישראל
פרק 1 - מדברים אימפקט עם ניצנית דמביץ
23 minutes Posted Feb 21, 2021 at 4:23 am.
0:00
23:36
Download MP3
Show notes

הפרק ניצנית דמביץ, ראש תחום עצמאיים בג׳וינט ישראל אשל .מספרת מנקודת המבט שלה על חשיבת אימפקט