קרין נהון

חדירה לפרטיות ומעורבות בתהליכים פוליטיים באמצעות מרחב הסייבר - עד כמה הסכנה מוחשית? האם ישראל מוכנה להתקפות היברידיות המשלבות תקיפה של תשתיות קריטיות במקביל לניסיון לשנות את סדר היום הפוליטי והתודעה של האזרחים, לרוב באמצעות רשתות חברתיות (בדומה לפריצה למערכות הוועידה הדמוקרטית בארצות הברית)? האם יש דרך לשנות את החשיבה של האזרחים ושל המערכת השלטונית ושומרי הסף כך שתהיה יותר מודעות והגנה ופחות השפעה, בין היתר באמצעות צריכה ביקורתית של מידע?

Popout Listen on the new Podbay
Loading...