לא על התקשורת לבדה: כיוונים להמשך המאבק הישראלי בהסבת הרקטות בלבנון לטילים מדויקים

מבט על, גיליון 1011, 23 באוקטובר 2018 http://www.inss.org.il/he/publication/not-by-the-media-alone-the-israeli-campaign-against-the-conversion-of-rockets-in-lebanon-to-precision-guided-missiles/

Popout Listen on the new Podbay
Loading...