התכנסות המועצה המרכזית של אש"פ וניסיונות ההסדרה ברצועת עזה - שני הצדדים של אותה מטבע

מבט על, גיליון 1091, 27 באוגוסט 2018 http://www.inss.org.il/he/publication/the-plo-central-council-meeting-and-efforts-toward-an-arrangement-in-gaza-two-sides-of-the-same-coin/

Popout Listen on the new Podbay
Loading...