דורון מצא - יעדי ההנהגה הערבית בישראל

ד"ר דורון מצא סיפק הצצה מרתקת ומאירת עיניים למגמות ולתהליכים פוליטיים של ההנהגה הפוליטית הערבית בישראל: בשנים האחרונות, לצד השיח הלאומי והדתי-אסלאמי בחברה הערבית, מתבלט מימד חדש – חברתי - והוא זה שעומד במרכז האסטרטגיה הפוליטית של נבחריה. כיצד הגיעה ההנהגה הפוליטית הערבית לאמץ מימד זה, וכיצד הוא קשור לבחירתו של איימן עודה שלא לבקר את נתניהו על חקירות המשטרה בחודשים האחרונים? האם אכן קיימת ברית פוליטית חשאית בין ההנהגה הערבית לבין ממשלת הימין, וכיצד התכתשויות פוליטיות פומביות משרתות את האינטרסים המשותפים של שני הצדדים?

Popout Listen on iPhoneListen on Android
Loading...