פרק 14 - השואה בפרספקטיבה בין-דורית, אתגרים ביטחוניים בתחום התודעה וניהול סיכונים בסייבר

שיחה לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה עם עדי קנטור, חוקרת בתוכנית אירופה במכון. עדי עוסקת במחקריה בין היתר בהעברה בין-דורית של טראומת השואה, והציגה כיצד משפיעים חילופי הדורות על זיכרון השואה באירופה ובישראל. כך למשל במסגרת פרויקט "זיכרון בסלון" - בעולם שבו כמעט ולא נותרו עוד עדים חיים, והדור השלישי הוא למעשה האחרון שהכיר את הניצולים ומחזיק בלפיד הזיכרון החי, מהן המשמעויות לזיכרון השואה, וכן לזהות ולחוסן, בהיבטים הלאומיים והדוריים בחברה הישראלית? בנוסף התייחסה למגמות ההקצנה מצד מפלגות ימין פופוליסטיות-שמרניות באירופה בשנים האחרונות, כפי שהודגם רק לאחרונה עם תוצאות הבחירות בהונגריה השלכותיו של "החוק הפולני". דודי סימן טוב (החל מדקה 14:56) עמית מחקר וראש פרויקט תודעה במכון, דיבר על האתגרים הביטחוניים בתחום התודעה. מהם "מבצעי תודעה" (בשונה מ"לוחמה פסיכולוגית")? כיצד הם מאיימים על ביטחונן של מדינות ומהן דרכי ההתגוננות מפניהם? מהו האיום האסטרטגי החדש שמשתקף מפעילות התודעה הרוסית בעולם המערבי, ומהי הסכנה לדמוקרטיה הנשקפת מהן? וגם - על כיווני הפעולה התודעתיים באסטרטגיה של צה"ל והחסמים המקשים על מימושם. הדס קליין (החל מדקה 27:37), חוקרת ומתאמת תכנית המחקר ביטחון סייבר, הסבירה את חשיבות ניהול הסיכונים בסייבר כתחום מתפתח של ביטחון - במגזר הפרטי ובמגזר הממשלתי - בעידן הדיגיטלי. מהם הסיכונים הנשקפים לכולנו, המשתמשים הפרטיים במחשבים ובטלפונים הניידים, ומהם הסיכונים הנשקפים למדינות? האם הסקטור העסקי בישראל מקיים תהליך ניהול סיכוני סייבר – במה יש להתגאות ומה טעון שיפור?

Popout Listen on iPhoneListen on Android
Loading...