יהודה בן מאיר - ערעור ביחסי ישראל-ארה"ב

ד"ר יהודה בן מאיר תיאר ופרט את היסודות עליהם מושתתת מערכת היחסים האסטרטגית בין ישראל לארה"ב. האם ממשלו ועמדותיו של טראמפ מייצבות את הקשר או מערערות אותו? האם קיים חשש ממשי שהתמיכה האמריקאית בישראל הופכת להיות חד-מפלגתית?

Popout Listen on iPhoneListen on Android
Loading...