אודי דקל - לקראת ערב העיון "ישראל והפלסטינים - לאן?"

ב- 26 במרץ יתקיים במכון למחקרי ביטחון לאומי כנס, שבמהלכו תיוצגנה תוצאותיו של פרויקט מחקר רחב היקף שנערך במכון במהלך שנת 2017. מטרתו של הפרויקט הייתה לשרטט את התרחישים אפשריים בזירת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. במסגרת המחקר נותחו שישה תרחישים עקרוניים: המשך המצב הקיים; הסדר על בסיס שתי מדינות; מהלך ישראלי להיפרדות, סיפוח התנחלויות, או סיפוח כל שטחי C; מדינה אחת עם זכויות מלאות לפלסטינים; מדינה אחת עם זכויות מוגבלות לפלסטינים. ניתוח התרחישים התבצע בהתייחס למספר מצבי יסוד בזירה הפלסטינית, בזירה האזורית ובזירה הבינלאומית, הוביל לניתוח האיומים והאתגרים המושתים על ישראל בכל תרחיש - ובהמשך לניתוח המענים האפשריים לאיומים ולאתגרים בכל אחד מהתרחישים.

Popout Listen on iPhoneListen on Android
Loading...