עידו סיון סביליה - הרגולציה בתחום הסייבר

עידו סיוון סביליה, חוקר ניובאואר במכון, שוחח על הצורך ברגולציה ממשלתית בתחום הסייבר, ועל המורכבות הכורכה באכיפת חקיקה בתחום זה. באמצעות כמה צעדים פשוטים יכולה ממשלת ישראל להגביר את שליטתה בהיבטים שקשורים בביטחון סייבר ואגב כך לשרת אינטרסים של המשק הישראלי וחברות פרטיות.

Popout Listen on iPhoneListen on Android
Loading...