ישראל בשנתה ה-70: יתרונות אסטרטגיים אך שולי ביטחון צרים

מבט על, גיליון 1019, 6 בפברואר 2018 http://www.inss.org.il/he/publication/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94-%D7%94-70-%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%9A-%D7%A9%D7%95/

Popout Listen on iPhoneListen on Android
Loading...