האם הגז הטבעי בים התיכון יצית את מלחמת לבנון השלישית?

מבט על, גיליון 1022, 14 בפברואר 2018 http://www.inss.org.il/he/publication/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%94%D7%92%D7%96-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%9C/

Popout Listen on iPhoneListen on Android
Loading...