איך להפסיק את הירי מהרצועה?

מבט על, גיליון 1009, 8 בינואר 2018 http://www.inss.org.il/he/publication/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%94/?offset=5&posts=991&type=219

Popout Listen on iPhoneListen on Android
Loading...