המשבר במפרץ: מקרה מבחן לאפקטיביות של עיצומים ככלי לניהול מדיניות

מבט על, גיליון 966, 22 באוגוסט 2017 http://www.inss.org.il/he/publication/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A5-%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%99/?offset=7&posts=949&type=219

Popout Listen on iPhoneListen on Android
Loading...