שתי וערב: המרוץ לעיצוב סוריה ביום שאחרי 'המדינה האסלאמית'

מבט על, גיליון 943, 20 ביוני 2017 http://www.inss.org.il/he/publication/%d7%a9%d7%aa%d7%99-%d7%95%d7%a2%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99/

Popout Listen on iPhoneListen on Android
Loading...